Motivation – Effektivitet – Arbetsglädje

Vad är det som påverkar människors motivation och vardagsglädje?
Vad utmärker människor som kan hantera både med – och motgångar och vända svårigheter till möjligheter?
Hur kan vi människor påverka våra relationer och prestationer på ett konstruktivt sätt genom ökad medvetenhet?

Den här föreläsningen ger dig de verktyg och redskap du behöver för att få de insikter som kan vara avgörande för hur du lyckas nå de mål och resultat du eftersträvar.

Efter föreläsningen får du ett kompendium som lite kortfattat beskriver de modeller som tas upp under föreläsningen. I materialet finns också övningar och verktyg som du får ta del av under kvällen.