Att leda sig själv och andra

”Ska du leda andra, börja med dig själv”

För att leda andra på ett optimalt sätt så har den egna självinsikten viss betydelse. För att bli bra på att leda andra behövs en rättvis självbild, självkänsla, självförtroende, förmåga att behålla positiva sinnestillstånd, vara målinriktad och mycket mer. Det är här den mentala träningen kommer, in där man dagligen jobbar med bland annat sitt Inre Ledarskap.