Hur skapas ett bra arbetsklimat?

Hur gör man för att leda Med – och Motarbetare? Vad är fördelen med att ha både Med – och Motarbetare? Hur får man till en arbetsplats att längta till?
Ekberg Utbildning erbjuder skräddarsydda föreläsningar och utbildningar som styr till det du vill uppnå.