Framgångsrik förändringshantering

En utbildning där du får kunskap och kompetens kring att hantera större förändringar. Det kan handla om förändringar på ett personligt plan eller förändringar i ditt arbetsliv, såsom uppsägning eller karriärbyte. Vägskäl ställs vi alla någon gång inför, den här utbildningen syftar till att ge vägledning och motivation att fokusera på vad du verkligen vill och vart du vill härnäst.

Beställare av utbildningen är ofta företag som har sagt upp anställda och erbjudit dem denna utbildning. Lars har lång erfarenhet kring förändringsarbete efter att i tre år ha arbetat med övertaliga på Telia, och genom uppdrag från Trygghetsrådet där kursen erbjudits personer som är arbetslösa.