Det coachande ledarskapet | Steg 1

Din verksamhets resultat och framgång är direkt beroende av hur väl du kan stötta och motivera dina medarbetare. Det coachande ledarskapet hjälper medarbetare att leda sig själva. Genom att stötta och inspirera hjälper coachen medarbetaren att förtydliga sina mål och utnyttja sin fulla potential.
Det finns en rad fördelar med den coachande ledarstilen jämfört med andra ledarstilar.

För medarbetaren

  • Bättre självkänsla
  • Ökad motivation
  • Ökad förmåga att sätta upp mål och nå resultat
  • Ökad personlig tillfredställelse

För ledaren

  • Självgående  och ansvarstagande medarbetare

För arbetsplatsen

  • Skapar en kultur där man tar eget ansvar i stället för att leta syndabockar
  • Ökar engagemanget och lojaliteten mot arbetsplatsen
  • Högre effektivitet, kvalitet och kreativitet

Under 2+1 dagar får du träna i olika övningar och konstellationer, du får teorigenomgångar, reflektions- och diskussionsutrymme. Mellan tillfällena har du möjlighet att integrera och prova och därefter ta upp dina erfarenheter nästa gång.