personlig utveckling

  • Framgångsrik förändringshantering

    En utbildning där du får kunskap och kompetens kring att hantera större förändringar. Det kan handla om förändringar på ett personligt plan eller förändringar i ditt arbetsliv, såsom uppsägning eller karriärbyte. Vägskäl ställs vi alla någon gång inför, den här utbildningen syftar till att ge vägledning och motivation att fokusera på vad du verkligen vill […]

  • Att leda sig själv och andra

    ”Ska du leda andra, börja med dig själv” För att leda andra på ett optimalt sätt så har den egna självinsikten viss betydelse. För att bli bra på att leda andra behövs en rättvis självbild, självkänsla, självförtroende, förmåga att behålla positiva sinnestillstånd, vara målinriktad och mycket mer. Det är här den mentala träningen kommer, in […]