målsättningar

  • Effektiva målsättningar

     Identifiera och nå dina mål. Att sätta mål och nå resultat. Hur gör man? Ekberg Utbildning erbjuder föreläsning och utbildning kring kriterier för att nå de mål du vill uppnå.