ledarskap

  • Det coachande ledarskapet | Steg 1

    Din verksamhets resultat och framgång är direkt beroende av hur väl du kan stötta och motivera dina medarbetare. Det coachande ledarskapet hjälper medarbetare att leda sig själva. Genom att stötta och inspirera hjälper coachen medarbetaren att förtydliga sina mål och utnyttja sin fulla potential. Det finns en rad fördelar med den coachande ledarstilen jämfört med […]

  • Att leda sig själv och andra

    ”Ska du leda andra, börja med dig själv” För att leda andra på ett optimalt sätt så har den egna självinsikten viss betydelse. För att bli bra på att leda andra behövs en rättvis självbild, självkänsla, självförtroende, förmåga att behålla positiva sinnestillstånd, vara målinriktad och mycket mer. Det är här den mentala träningen kommer, in […]