effektivitet

  • Motivation – Effektivitet – Arbetsglädje

    Vad är det som påverkar människors motivation och vardagsglädje? Vad utmärker människor som kan hantera både med – och motgångar och vända svårigheter till möjligheter? Hur kan vi människor påverka våra relationer och prestationer på ett konstruktivt sätt genom ökad medvetenhet? Den här föreläsningen ger dig de verktyg och redskap du behöver för att få […]