Kurser och teman

 • Hur skapas ett bra arbetsklimat?

  Hur gör man för att leda Med – och Motarbetare? Vad är fördelen med att ha både Med – och Motarbetare? Hur får man till en arbetsplats att längta till? Ekberg Utbildning erbjuder skräddarsydda föreläsningar och utbildningar som styr till det du vill uppnå.

 • Det coachande ledarskapet | Steg 1

  Din verksamhets resultat och framgång är direkt beroende av hur väl du kan stötta och motivera dina medarbetare. Det coachande ledarskapet hjälper medarbetare att leda sig själva. Genom att stötta och inspirera hjälper coachen medarbetaren att förtydliga sina mål och utnyttja sin fulla potential. Det finns en rad fördelar med den coachande ledarstilen jämfört med […]

 • Motivation – Effektivitet – Arbetsglädje

  Vad är det som påverkar människors motivation och vardagsglädje? Vad utmärker människor som kan hantera både med – och motgångar och vända svårigheter till möjligheter? Hur kan vi människor påverka våra relationer och prestationer på ett konstruktivt sätt genom ökad medvetenhet? Den här föreläsningen ger dig de verktyg och redskap du behöver för att få […]

 • Framgångsrik förändringshantering

  En utbildning där du får kunskap och kompetens kring att hantera större förändringar. Det kan handla om förändringar på ett personligt plan eller förändringar i ditt arbetsliv, såsom uppsägning eller karriärbyte. Vägskäl ställs vi alla någon gång inför, den här utbildningen syftar till att ge vägledning och motivation att fokusera på vad du verkligen vill […]

 • Att leda sig själv och andra

  ”Ska du leda andra, börja med dig själv” För att leda andra på ett optimalt sätt så har den egna självinsikten viss betydelse. För att bli bra på att leda andra behövs en rättvis självbild, självkänsla, självförtroende, förmåga att behålla positiva sinnestillstånd, vara målinriktad och mycket mer. Det är här den mentala träningen kommer, in […]