Om Ekberg Utbildning

 • Om Lars Ekberg


  Lars Ekberg är en rutinerad, anlitad och välrenommerad utbildare och coach inom företagsvärlden och idrotten. Han har  arbetat med såväl flera storföretag som professionella idrottare på internationell toppnivå.

  Ekberg utbildning erbjuder kvalitativa föreläsningar och utbildningar, från lättare inspirationsträffar till skräddarsydda program med fokus på önskat resultat.

 • Väl beprövade arbetsmetoder för att nå dina mål


  I sitt arbetssätt använder Lars Ekberg metoder som används inom näringsliv och idrott. Lars är certifierad inom ”Neurolingvistisk Programmering” (NLP), ”Kommunikation & Förändring” , ”Integrerad Mental Träning” och ”Lösningsfokuserat arbetssätt”.

Coachingsamtalets värdegrundsprinciper

 

  • ”Alla människor gör så gott de kan utifrån de förutsättningar de har”

  • ”Utveckling av team och grupp börjar på individnivå”

  • ”Det coachande förhållningssättet innebär hjälp till självhjälp”

  • ”Allting skapas två gånger – först i fantasin och sedan i handling”

Välkommen att läsa mer om våra tjänster

Individuell coaching Coaching av företag